Scientific Program

Turkish-English translation will be held in during the congress for three days

CONGRESS SCIENTIFIC PROGRAMME

18 OCTOBER 2018-THURSDAY
8.30 - 11.00 REGISTRATION
9.00 - 9.20 INAUGURAL SPEECHES
9.20 - 9.45 The Difference Between To Know How To Speak and To Be Able To Speak
İsmet Topaloğlu
9.45 -10.30

CONFERENCE I

CHAIR: Gül Şener

Prosthetic and Orthotic Education in Turkey
Candan Algun

10.30 - 10.45 COFFEE BREAK
10.45 - 12.00

TECHNICAL WORKSHOP I

CHAIR: Koray Aydemir, Lokman Can

Transfemoral active/passive vacuum socket system with membrane liner: measurements, casting and model processing and application
Necati Yücelyıldız
Aysun Şentürk

12.00 - 13.30 LUNCH / 12.00 - 13.00  SESSION – PRESENTATIONS (Chair: Yasin Yurt, Gülay Özkan)
13.30 - 14.00

CONFERENCE II

CHAIR:Fatma Uygur, Bahar Külünkoğlu

C Brace
Alexander Hardt (Germany)

14.00 - 14.30

SESSION I

CHAIR: Cemil Yıldız, Osman Özant

How should prescribing be in prostheses and orthoses? According to what or whom?
Evren Yaşar
Yasin Demir

14.30 - 15.00

CONFERENCE III

Oturum Başkanları: Volga Bayrakçı Tunay, Engin Şimşek

Orthotic Treatment In Most Common Hand Problems
Giulia Guidi (Italy)

15.00 - 15.30 COFFEE BREAK
15.30 - 16.00

CONFERENCE IV

CHAIR:Nilgün Bek, Gül Öznur Karabıçak

Sports Prostheses
Peter Slijkhuis (Holland)

16.00 - 17.30

PANEL I

CHAIR:Ulukan İnan, Hakan Uysal

Multidisciplinary Approaches in Lower Limb Amputations

Ulukan İnan

Suna Takmaz

Sedat Işıklı

Bahar Külünkoğlu

17.30 - 19.30 SESSION – PRESENTATIONS (CHAIR : Saniye Aydoğan Arslan, Abdülkadir Aydın)

 

19 OCTOBER 2018-FRIDAY
9.00 - 9.30

CONFERENCE V

CHAIR:Savaş Gürsoy, Erkan Evrendilek

Eye prostheses
Hakan Uysal

9.30 - 10.00

CONFERENCE VI

CHAIR:Salih Angın, İshak Ramazan

Myoelectrically Controlled Upper Extremity Prostheses
Glyn Heath (UK)

10.00- 10.30 COFFEE BREAK
10.30 - 11.30

SESSION II

CHAIR: Yavuz Yakut, Banu Bayar

Orthotic Modifications for Exercise

Yavuz Yakut

Exercises for Scoliosis Within the Braces.

Nikos Karavidas (Greece)

11.30 - 12.30

CONFERENCE VII

CHAIR:Gürsel Leblebicioğlu, Burcu Talu

The art of splinting in hand rehabilitation
Giulia Guidi (Italy)

12.00 - 13.30 LUNCH / 12.30 - 13.30  SESSION – PRESENTATIONS ( CHAIR : Esra Atılgan, Songül Selvi Köroğlu)
13.30 - 14.30

TECHNICAL WORKSHOP II

CHAIR:Kenan Tan, Engin Aslan

Measurements, casting and model processing and biomechanical principles in knee, ankle and foot orthosis
PO Technician Nihal Tırpan

14.30 - 15.00

CONFERENCE VIII

CHAIR:Serap İnal, Hayati Kaya

Transfemoral Socket Systems
Michael Damer (Germeny)

15.00 - 15.30 COFFEE BREAK
15.30 - 16.00

CONFERENCE IX

CHAIR: Canan Çulha, Murat Kılıç

Allux: Polycentric Microprocessor Prosthetic Knee
Shuji Fujisawa (Japan)

16.00 - 16.30

CONFERENCE X

CHAIR:Tülin Düger, Muharrem Şimşek

Substitution of the Upper Limb Functions in Tetraplegics and Amputees with Brain Machine Interfaces (BMI)
Selim Eskiizmirliler (France)

16.30 - 17.30

SESSION  III

CHAIR: Kezban Bayramlar, Aydın Meriç

Turkey's status in the prosthetic and orthotic technology

Ömer Çelik

Mustafa Tabak

Vural Eryılmaz

17.30 - 18.00

CONFERENCE XI

CHAIR: Necmiye Ün Yıldırım, Serkan Usku

Postural Orthoses for Nourologically Disabled Children : Latest Trends

Fatma A Hegazy (United Arab Emirates)

18.00 - 20.00

SESSION  - PRESENTATIONS

CHAIR: Tamer Çankaya, Duygu Candemir

 

20 OCTOBER 2018- SATURDAY
9.00 - 10.00

SESSION IV

CHAIR:Candan Algun, Öznur Büyük Turan

Prosthetic and Orthotic Approaches in Animals
Gürkan Gülanber

Prosthetic and Orthotic Rehabilitation in Animals
İsmail Ceylan

10.00-10.30

COFFEE BREAK

10.30-11.00

CONFERENCE XII

CHAIR: Filiz Can, Banu Karahan Ünver

Fall prevention orthoses in elderly

Mojtaba Kamyab (Iran)

11.00-12.00

SESSION V

CHAIR:Suat Erel, Yiğit Gökmen

The Importance of Using Orthoses in Developmental Dysplastic Dysplasia
M. Zeki Gültekin
Nilgün Bek

12.00-13.30 LUNCH / SESSION PRESENTATIONS 12.00 - 13.00 ( CHAIR : Sevgi Özdinç, Eyyüp Telci)
13.30-15.00

SESSION VI

CHAIR: Metin Doğan, Hilal Keklicek

Flexor and Extensor Tendon Injuries

Egemen Ayhan

Çiğdem Ayhan

15.00- 15.30 COFFEE BREAK
15.30-17.00

PANEL II

CHAIR:
Fatih Erbahçeci
Necati Yücelyıldız

Problems and Solutions in Prosthetics and Orthotics Field in Turkey
Recep Uslu
Mehmet Akif Erdem
Sabri Şahin
Fatih Erbahçeci

17.00-17.30

CLOSING CEREMONY

 

INVITED INTERNATIONAL SPEAKERS

Alexander Hardt (Germany)
C Brace
Michael Damer (Germany)
Transfemoral Socket Systems
Shuji Fujisawa (Japan)
Allux: Polycentric Microprocessor Prosthetic Knee
Peter Slijkhuis (Holland)
Sports Prosthesis
Selim Eskiizmirliler (FR)
Substitution of the Upper Limb Functions in Tetraplegics and Amputees with Brain Machine Interfaces (BMI)
Glyn Heath (UK)
Myoelectrically Controlled Upper Limb Prosthesis
Fatma A Hegazy (UAE)
Postural Ortoses for Neurologically Disabled Children: Latest Trends
Nikos Karavidas (Greece)
Patient Specifıc Scoloiosis Exercises and Scoloiosis Exercises within the Brave
Mojtaba Kamyab (Iran)
Fall prevention orthoses in elderly
Giulia Guidi (Italy)
Orthotic Treatment In Most Common Hand Problems

Oral Presentation Program

18.10.2018 12.00-13.00

 1. 1801- Burcu Talu- SPASTİK DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FEMORAL ANTEVERSİYON, PELVİK İNKLİNASYON VE SPASTİSİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 2. 1802-Özge Vergili- GENU RECURVATUMU BULUNAN HEMİPLEJİK HASTALARDA AÇI AYARLI DİZLİK KULLANIMI YORGUNLUĞUN PROPRİOSEPTİF DUYU GİRDİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ MODİFİYE EDEBİLİR Mİ? BİR OLGU SERİSİ
 3. 1803- Saniye Aydoğan Arslan-PES PLANUSU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE FONKSİYONEL PERFORMANS, DENGE VE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1804- Nezahat Özgül Ünlüer- BAŞLANGIÇ VE ERKEN DÖNEM MULTIPL SKLEROZLU HASTALARDA POSTÜRAL STABİLİTENİN DEĞERLENDİRMESİ
 5. 1805- Sinem Güneri- DİZ OSTEOARTRİT ŞİDDETİNİN PROBRİOSEPSİYON, KAS KUVVETİ VE YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN MESAFE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 6. 1806- Ferhat Öztürk- POSTERİYOR FÜZYON CERRAHİSİ SONRASI ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU BİREYLERDE GÖVDE KAS ENDURANSI VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 7. 1807- Hikmet Kocaman- APERT SENDROMUNDA TABANLIK KULLANIMININ YÜRÜME VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
 8. 1808- Emine Dilek Kurbaloğlu-ESNEK PES PLANUSLU BİREYLERDE TABANLIK VE EGZERSİZ UYGULAMALARININ FONKSİYONELLİK VE MEMNUNİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

18.10.2018  17.30-19.30 

 1. 1809- SENA ÖZDEMİR- POSTURAL KİFOZU OLAN BİREYLERDE KİFOZ AÇISI İLE AYAK YÜK VE BASINÇ DAĞILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 2. 1810-Tomris DUYMAZ- AKUT EL VE EL BİLEĞİ YARALANMALARINDA KİNEZYO BANTLAMA İLE SPLİNTLEMENİN AĞRI, ÖDEM VE DİSABİLİTE ÜZERİNE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 3. 1811- Serdar YÜKSEL- AYAK BİLEĞİ LİGAMENT YARALANMALARININ AKUT TEDAVİSİNDE KİNEZYOTEYP VE SPLİNTİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1812- NEŞE TOSUN ÇEKİÇ- SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN YÜRÜYÜŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 5. 1813- ASUDE ARIK- ÜST EKSTREMİTE HAREKET KISITLILIĞI OLAN BİREYLERDE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
 6. 1814- MERVE TUNÇDEMİR- HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SELEKTİF MOTOR KONTROL İLE YÜRÜYÜŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 7. 1815-BANU ÜNVER- PES PLANUSTA KISA AYAK EGZERSİZLERİNİN AYAK POSTÜRÜ, AĞRI, ENGELLİLİK VE PLANTAR BASINÇLARA ETKİSİ
 8. 1816-Neslihan FIRAT- OBEZ BİREYLERDE YÜRÜYÜŞ ZAMAN-MESAFE KARAKTERİSTİKLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ
 9. 1817-Ahsen BÜYÜKASLAN- SCHEUERMANN KİFOZU VE ADÖLESAN HİPERKİFOZDA RİJİT KORSE TEDAVİSİNİN SAGİTAL DENGEYE ETKİSİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
 10. 1818- ÖZGE ÇANKAYA- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN KABA MOTOR FONKSİYON SEVİYELERİNE GÖRE ORTEZ VE YARDIMCI CİHAZ KULLANIM ORANLARININ İNCELENMESİ
 11. 1819- EMİNE AHSEN ŞENOL-TRANSTİBİAL AMPUTELERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 12. 1820-AYKUT ÖZÇADIRCI- TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ BİREYLERİN HAREKET ETME KORKULARININ DUYGU DURUM DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 13. 1821- Çağlar SOYLU-GENÇ ERİŞKİNLERDE STOMATOGNATİK SİSTEM İLE OMURGA POSTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 14. 1822- Ahsen BÜYÜKASLAN -ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU KIZLARDA KORSELİ VE KORSESİZ DİNAMİK PEDOBAROGRAFİK ANALİZLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 15. 1823- BURÇİN AKÇAY-ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA KORSENİN DÜZELTİCİ ETKİSİ EĞRİLİK TİPLERİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?
 16. 1824- MERVE KESKİN- HEMİPLEJİK HASTALARDA AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİ KULLANIMININ DENGE VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 17. 1825-ERKAN EVRENDİLEK- İSTANBUL’DAKİ PROTEZ-ORTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZ SORUMLULARININ, PROTEZ-ORTEZ EĞİTİMİNİN VE STAJYERLERİNİN NİTELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 18. 1826- ÜLKÜ ŞAHİN-HUZUREVİNDEKİ YAŞLI BİREYLERDE DENGE İLE AEROBİK KAPASİTE, YÜRÜME HIZI VE ALT EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 19. 1827- KÜBRA SEYHAN- BİLATERAL SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKTA ÇOK SEVİYELİ BOTULİNUM TOKSİN SONRASI ESNEK DEROTATÖR ORTEZİN YÜRÜYÜŞ PERFORMANSINA VE KALİTESİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU
 20. 1828- BURCU ŞENOL- ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZDA FARKLI SKOLYOZ ŞİDDETİ VE SPİNOPELVİK DİZİLİM GRUPLARINDA MENSTRUAL AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI
 21. 1829- MİNE PEKESEN KURTÇA- ESNEK PES PLANUSLU BİREYLERDE AYAK KISALTMA EGZERSİZLERİNİN ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA
 22. 1830- MERVE KESKİN- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTEZ KULLANIMININ İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

 19.10.2018 12.30-13.30

 1. 1831-NİMET SERMENLİ AYDIN- ORTEZ PROTEZ TEKNİKERLERİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ VE İŞE BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ İLİŞKİLİ BİR ÖN ÇALIŞMA
 2. 1832-ÇAĞLAR SOYLU- FARKLI KLASİFİKASYON PUANINA SAHİP TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVETİ, ANAEROBİK KAPASİTE, AEROBİK KAPASİTE VE SPORTİF PERFORMANS DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 3. 1833-AYŞE ABİT KOCAMAN- DÜŞME HİKAYESİ OLAN YAŞLI BİREYLERDE KOGNİTİF FONKSİYON VE POSTÜRAL KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİ
 4. 1834-TEZEL YILDIRIM ŞAHAN- TRANSTİBİAL AMPUTASYONU OLAN BİREYLERDE VİBRASYONUN DENGE, AĞIRLIK AKTARMA VE PERFORMANS ÜZERİNE ANLIK ETKİSİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 5. 1835- ALİ İMRAN YALÇIN- ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU BULUNAN BİREYLERDE SABİT ZEMİN VE HAREKETLİ ZEMİNDE YÜRÜYÜŞÜN KARŞILAŞTIRILMASI
 6. 1836-BANU ÜNVER- TİP 2 DİYABET HASTALARINDA OBEZİTENİN PLANTAR TEMAS ALANI VE PLANTAR BASINCA ETKİSİ
 7. 1837- MURAT ALİ ÇINAR- SAĞLIKLI BİREYLERDE AYAK BASINÇ DAĞILIMLARININ CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 8. 1838- EMİNE BARAN-MEME PROTEZİ KULLANAN MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ ŞİDDETLİ LENFÖDEMİ OLAN KADINLARDA DOMİNANT TARAF ETKİLENİMİNİN SKAPULAR KİNEMATİKLERE ETKİSİ
 9. 1839-ESRA ATEŞ NUMANOĞLU- ALT EKSTREMİTE ORTOPEDİK PROBLEMLERİNDE YÜRÜYÜŞ PARAMETRELERİNİN AYAK, KALÇA VE DİZ EKLEMİ ETKİLENİMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

19.10.2018 18.00-20.00

 1. 1840- BURÇİN AKÇAY-VAKA SUNUMU: ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN TEDAVİSİNDE KORSENİN OVER-KOREKSİYON ETKİSİ
 2. 1841- AYŞE NUMANOĞLU AKBAŞ- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AFO KULLANIMINDA AİLENİN EĞİTİM VE EKONOMİK DURUMUNUN YERİ
 3. 1842-KÜBRA SEYHAN- YARDIMCI CİHAZ KULLANAN İLE KULLANMAYAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA AİLEYE OLAN KİŞİSEL, SOSYAL VE FİNANSAL ETKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1843- SEFA ÜNEŞ- BAĞIMSIZ YÜRÜYEBİLEN SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE SELEKTİF KONTROL BECERİSİ ÇOCUĞUN DENGESİNİ ETKİLER Mİ?
 5. 1844- ASUDE ARIK- METATARS KIRIĞI SONRASI ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNE BAŞVURAN BİR OLGUDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SONRASINDA UYGULANAN ORTEZİN AĞRI, HAREKET KORKUSU, AYAK FONKSİYONLARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 6. 1845-ESRA ATEŞ NUMANOĞLU- BİLATERAL CROWE TİP 4 GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ HASTADA FİZYOTERAPİ VE ORTEZ UYGULAMALARININ KALÇA FONKSİYONU, KİNEZYOFOBİ VE YÜRÜME PATERNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 7. 1846- ALİ İMRAN YALÇIN- UNİLATERAL DİRSEK ÜSTÜ AMPUTELERDE PROTEZLİ VE PROTEZSİZ YÜRÜYÜŞ SIRASINDA KOL SALINIMININ İNCELENMESİ
 8. 1847-ECE ACAR- YAŞLI BİREYLERDE GÖVDE KASLARININ KALINLIĞI, AKTİVASYONU VE DERİN LUMBAL KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 9. 1848-ÖZGÜN KAYA KARA- ÜST EKSTREMİTE SOFT EL-ELBİLEĞİ ORTEZİ KULLANAN HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA EL BECERİLERİ SEVİYELERİNE GÖRE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARININ KALİTESİNİN İNCELENMESİ
 10. 1849-PINAR DİZMEK- SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA AYAK POSTÜRÜ İLE FLEKSİBİLİTE, VÜCUT KÜTLESİ VE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
 11. 1850-İLKNUR ÇALIŞKAN-ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA GÖVDE KASLARININ ENDURANSI İLE YORGUNLUK DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 12. 1851- PINAR KISACIK- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÖNERİLEN AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİNİN FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNE OLAN AKUT ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR PİLOT ÇALIŞMA
 13. 1852- NİMET SERMENLİ AYDIN- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AYAK BİYOMEKANİĞİ İLE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİ
 14. 1853- NESLİHAN FIRAT- BARİATRİK CERRAHİNİN QUADRİCEPS AÇISI VE ALT EKSTREMİTE KAS KISALIK/ESNEKLİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 15. 1854-CANSU KOLTAK- POSTERİOR TİBİAL TENDON YETMEZLİĞİ OLAN BİREYLERDE TABANLIK KULLANIMININ AĞRI, KAS KUVVETİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ
 16. 1855-GÜL ÖZNUR KARABIÇAK- ORTEZ VE BANTLAMANIN SPORCULARDA POSTURAL KONTROL ÜZERİNE ETKİSİ
 17. 1856-ALİ İMRAN YALÇIN- BİLATERAL ÜST EKSTREMİTE VE BİLATERAL ALT EKSTREMİTE AMPIUTASYONU BULUNAN VAKANIN PROTEZ İLE REHABİLİTASYONU
 18. 1857-AZİZE REDA TUNÇ- TİBİALİS POSTERİOR KAS YORGUNLUĞUNUN ORTA AYAK BASINÇ DAĞILIMINA ETKİSİ
 19. 1858-AYŞENUR CANAN BENLİ- DÜŞÜK AYAK DEFORMİTESİ İÇİN AYAKKABI İÇİ DORSİFLEKSÖR TASARIMI
 20. 1859-ÇAĞRI ALIPSATICI- HEMİPLEJİ HASTALARINDA DİRENÇLİ BANT İLE YAPILAN TREADMILL EĞİTMİNİN YÜRÜMEYE VE DENGEYE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 21. 1860-MUSTAFA KUBİLAY- HEMİPLEJİK HASTADA EGZERSİZE ÖZEL SPLİNT UYGULAMASININ FONKSİYONEL KAPASİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU
 22. 1861- MURAT ALİ ÇINAR- SEDANTER SAĞLIKLI ERKEKLERLE PROFESYONEL FUTBOL OYUNCULARININ AYAK BASINÇ DAĞILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA
 23. 1862-SERKAN USGU-PROFESYONEL BASKETBOLCULARDA AYAKBİLEĞİ YARALANMALARININ TABANLIK KULLANIMIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 24. 1863-YASİN EKİNCİ- FARKLI AMPUTASYON SEVİYELERİNDEKİ HASTALARDA FANTOM AĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20.10.2018-12.00-13.00

 1. 1864- YASİN EKİNCİ- AMPUTELERDE KULLANILAN FARKLI MOBİLİTE İNDEKSLERİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
 2. 1865-SEHER EROL ÇELİK- BİREYLERDE AYAK BİLEĞİ İNSTABİLİTESİNİN AĞRI, FONKSİYON VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 3. 1866- Ali İmran YALÇIN-ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU BULUNAN BİREYLERDE SABİT ZEMİN VE HAREKETLİ ZEMİNDE YÜRÜYÜŞÜN KARŞILAŞTIRILMASI
 4. 1867- ALİ İMRAN YALÇIN- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ORTOPEDİK PROTEZ- ORTEZ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 5. 1868- NİLGÜN BEK-POLİNÖROPATİLİ GENÇ OLGUDA POSTERİOR LEAF SPRİNG – YAPRAK AFO KULLANIMININ YÜRÜYÜŞÜN ZAMAN-MESAFE KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 6. 1869- Tezel YILDIRIM ŞAHAN- TRANSTİBİAL AMPUTASYONU OLAN BİREYLERDE SAĞLAM VE PROTEZLİ EKSTREMİTEYE AĞIRLIK AKTARMA MİKTARLARI ARASINDAKİ FARK, ADIM GENİŞLİĞİ İLE KİNEZYOFOBİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 7. 1870-DUYGU TÜRKER- SPASTİK DİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA STATİK AYAK- AYAK BİLEĞİ ORTEZ KULLANIMININ DENGE ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ
 8. 1871-MEHMET ALİ ÇINAR-YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK YANIĞI OLAN BİR HASTANIN AMPUTASYON CERRAHİSİ SONRASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU
 9. 1872- AYKUT ÖZÇADIRCI-TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ BİREYLERİN YAPAY EKLEMİ UNUTABİLME BECERİSİNİN KİNEZYOFOBİYLE İLİŞKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 10. 1873- Mehmet Kurtaran- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTEZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Poster Presentation Program

18.10.2018 Saat: 13.00-13.30'da değerlendirilecektir

 1. 1901- ÜLKÜ ŞAHİN-HASTANEDE YATAN YAŞLI HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜ, HASTANIN MOBİLİTE DÜZEYİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?
 2. 1902-HÜSEYİN ÇELİK- İNMELİ HASTALARDA GÖVDE POZİSYON HİSSİNİN İNCELENMESİ - PİLOT ÇALIŞMA
 3. 1903- SEZEN DİNÇER-HEMİPLEJİDE, HEDEF ODAKLI EĞİTİME EK UYGULANAN AYAK-AYAK BİLEĞİ ORTEZİNİN DENGE VE YÜRÜMEYE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
 4. 1904-AYŞE GÖKTAŞ- YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
 5. 1905- MEHMET KURTARAN- SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ADAPTİF CİHAZ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 6. 1906- CANSU KOLTAK-POSTERİOR TİBİAL TENDON YETMEZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İNVERTÖR VE EVERTÖR KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ
 7. 1907- DİLEK ŞAHİNOĞLU-KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMLU ADÖLESAN BİR HASTADA UNİLATERAL ALT EKSTREMİTE LENFÖDEMİ: OLGU SUNUMU
 8. 1908- EMAD A. ABOELNASR-KINEMATIC CHARACTERISTICS OF REACHING IN CHILDREN WITH HEMILEGIC CEREBRAL PALSY:A COMPARATIVE STUDY